Jag heter Lilian och har uppfödning i mycket liten skala där alla katter blir en del av familjen.

Vi är månskensbönder och bor på en gård i Sörmland. Just nu har vi 5 katter hemma. Tre bengal honor, dom kallas Chess (kastrat), Fia och Lani. Vi har två killar som är kastrater, en helig birma kille Sune och en Pixie-Bob kille som heter Charlie.

Om du letar efter en bengalkatt har du kommit till rätt ställe. Vi föder upp katter i vårt hem som familjemedlemmar. Det är viktigt för oss att uppfostra en social och trygg katt. Våra färger spänner mellan brunt spotted och marble, seal lynx och mink (snö bengal katt). Vi testar alla våra katter för HCM, PK och PRA. Bengalkattens storlek är vanligtvis 3-4 kg för en hona och 4-7 kg för en hane. Texta mig eller ring för att se vad vi har tillgängligt!

Kliv gärna vidare på sidorna så berättar jag mera ...

Vi har tillstånd av länsstyrelsen enligt 16 § djurskyddslagen att bedriva kattuppfödning -mars 2016

 

My name is Lilian and I have a small breeding where all cats become part of the family.

We are moonlight farmers, live on a farm in Sörmland. Right now we have 5 cats at home. Three Bengal females, they are called Chess (neutered), Fia and Lani. We have two guys who are castrates, a holy Burma guy Sune and a Pixie-Bob guy named Charlie.

If you are looking for a bengal cat you have come to the right place. We breed cats in our home as family members. It’s important for us to raise a social and safe cat. Our colors range, brown rosetted and marble , seal lynx and mink (snow bengal cat). We test all our cats for HCM, PK, And PRA. The bengal cat size is usually 3-4 kg for a female and 4-7 kg for a male.Text me or call me to see what we have available!

Feel free to wath my pages and I'll tell you more ...

We have permission from the county administrative board pursuant to section 16 of the Animal Protection Act to conduct cat breeding - March 2016

.